PRA-MPLS Tahun pelajaran 2022-2023

PRA-MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) Peserta Didik Baru Tahun pelajaran 2022-2023